Paieška
lt en

Švietimo taryba

Švietimo taryba

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatai

TARYBOS NARIAI:

Jurgita Vaitiekūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguota narė;

Gediminas Žardeckas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguotas narys.

Inga Bartulienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguota narė;

Rima Šivickienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguota narė;

Roma Jackūnienė – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytoja, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos pirmininkė, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos deleguota atstovė;

Vigytas Gertas – tėvų atstovas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguotas atstovas;

Gintarė Gikienė – tėvų atstovė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguotas atstovė;

Gintė Januškevičienė – Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguotas atstovė;

Vytautas Jurėnas – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguotas atstovas;

Jurgita Paušienė – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos chemijos mokytoja metodininkė, Pasvalio rajono Mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė;

Vitalija Kanišauskaitė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, Pasvalio rajono Mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė;

Donatas Dilys – Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas, socialinių partnerių deleguotas atstovas;

Jolanta Kukurienė – Pasvalio rajono veiklių šeimų klubo narė, visuomeninių organizacijų deleguota atstovė;

Saulė Gaigalaitė – Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2 gimnazinės klasės mokinė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguota atstovė;

Ugnė Petrauskaitė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2b klasės mokinė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Pasvalio skyriaus deleguota atstovė;

Švietimo taryba sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 16 d. potvarkiu Nr. MV-294.

 

Posėdžio data ir laikas

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio protokolas arba informacinė pažyma

2023-03-23

15.00 val.

DARBOTVARKĖ:

Informacija apie svarstytus klausimus Pasvalio rajono savivaldybės švietimo taryboje 2020–2022 metais.

2023-03-24

Nr. TŠ-1

2023-10-26

16.00 val.

DARBOTVARKĖ:

  1. Švietimo tarybos pirmininko rinkimai.
  2. Švietimo tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
  3. Kiti klausimai.

2023-10-31

Nr. TŠ-2

2023-11-27

15.30 val.

DARBOTVARKĖ.

  1. Dėl švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo vaikų dienos poilsio organizavimo.
  2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo pakeitimo.
  3. Kiti klausimai.

2023-11-28

Nr. TŠ-3