Paieška
lt en

Švietimo taryba

Švietimo taryba

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatai

TARYBOS NARIAI:

Gražvydas Balčiūnaitis – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų, dirbančių švietimo srityje, deleguotas atstovas.

Elida Cibulskienė – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, Pasvalio rajono mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė.

Donatas Dilys – Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas, socialinių partnerių deleguotas atstovas.

Vygitas Gertas – tėvų atstovas, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos deleguotas atstovas.

Roma Jackūnienė – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytoja, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos pirmininkė, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos deleguota atstovė.

Kristupas Kondratavičius – Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 10 klasės mokinys, Mokinių parlamento deleguotas atstovas.

Gitana Kruopienė – Pasvalio Svalios progimnazijos direktorė, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų deleguota atstovė.

Martynas Mažuolis – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 3 d klasės mokinys, Mokinių parlamento deleguotas atstovas.

Eglė Mickeliūnienė – Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja, Pasvalio rajono mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė.

Virginija Bajoriūnaitė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguota narė.

Vilma Stulgienė – tėvų atstovė, Pasvalio Svalios progimnazijos deleguota atstovė.

Jurgita Vaitiekūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguota narė.

Jovita Varanauskienė – Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų deleguota atstovė.

dr. Gvidas Vilys – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguotas narys.

Gediminas Žardeckas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguotas narys.