Paieška
lt en

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų vertinimo komisija

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų vertinimo komisija

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Komisijos sudėtis:

1. Živilė Vaidžiūnienė – komisijos pirmininkė, Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
2. Inga Aidukaitė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
3. Gintarė Gikienė – komisijos narė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padalinio Pasvalio atviro jaunimo centro vyriausioji specialistė (socialinė pedagogė);
4. Rūta Jaruševičienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė;
5. Ramunė Šileikienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė.


Komisija sudaryta Savivaldybės mero 2024 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MV-107.