Paieška
lt en

Švietimo taryba

2021-08-02

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatai

TARYBOS NARIAI:

 1. Gražvydas Balčiūnaitis – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų, dirbančių švietimo srityje, deleguotas atstovas;
 2. Elida Cibulskienė – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, Pasvalio rajono mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė;
 3. Donatas Dilys – Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas, socialinių partnerių deleguotas atstovas;
 4. Vygitas Gertas – tėvų atstovas, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos deleguotas atstovas;
 5. Roma Jackūnienė – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytoja, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos pirmininkė, Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos deleguota atstovė;
 6. Kristupas Kondratavičius – Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 10 klasės mokinys, Mokinių parlamento deleguotas atstovas;
 7. Gitana Kruopienė – Pasvalio Svalios progimnazijos direktorė, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų deleguota atstovė;
 8. Martynas Mažuolis – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 3 d klasės mokinys, Mokinių parlamento deleguotas atstovas;
 9. Eglė Mickeliūnienė – Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja, Pasvalio rajono mokyklų metodinės tarybos deleguota atstovė;
 10. Virginija Bajoriūnaitė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguota narė;
 11. Vilma Stulgienė – tėvų atstovė, Pasvalio Svalios progimnazijos deleguota atstovė;
 12. Jurgita Vaitiekūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguota narė;
 13. Jovita Varanauskienė – Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų deleguota atstovė;
 14. dr. Gvidas Vilys – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos deleguotas narys;
 15. Gediminas Žardeckas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos deleguotas narys.