Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-02-20

Data: 2019-02-20
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2. Dėl pastatų vertės padidinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 3. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 4. Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d sprendimo Nr. T1-236 „Dėl pritarimo projekto ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 13. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-26 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė Pavadinimas: 16. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 17. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti pasitikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 23. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-237 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo ir didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 28. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono kultūros įstaigų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 33. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra