Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-03-20

Data: 2019-03-20
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo -perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 4. Dėl turto nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 11. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 13. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 14. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 16. Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ vykdomo melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 19. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus 2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: 21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pavadinimas: 22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 23. Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 24. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 26. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 27. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 28. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra