Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-05-30

Data: 2019-05-30
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-5.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo nr. T1-68 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas Pavadinimas: 3. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 10. Dėl bešeimininkio turto priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 15. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. Strateginio plano 2018 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 18. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-152 ,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-141 ,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 25. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 26. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 27. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 31. Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Pavadinimas: 36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo Pranešėjai: Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo Pranešėjai:

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra