Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-06-26

Data: 2019-06-26
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-6.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 3. Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-53 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė Pavadinimas: 6. Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 9. Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Pranešėjai: Pavadinimas: 13. Dėl reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Pranešėjai: Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos sudarymo Pranešėjai: Pavadinimas: 16. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 17. Dėl Savivaldybės turto nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 18. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio butų ūkis“ atlikti pastato paprastąjį remontą Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 19. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 20. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 26. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2020 metams patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 27. Dėl 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 31. Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra