Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-09-25

Data: 2019-09-25
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-9.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-53 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio muzikos mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 15. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl žemės mokesčių lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 19. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 20. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. dalies kapitalinis remontas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Alma Janušonienė Pavadinimas: 23. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Pasvalio rajone Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 24. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 25. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Pavadinimas: 26. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Pavadinimas: 27. Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, organizacijų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra