Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-10-23

Data: 2019-10-23
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 2. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 7. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl pavedimo laikinai eiti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus pareigas Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 11. Dėl garantijos suteikimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 13. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 14. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 "Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje" Pranešėjai: - Pavadinimas: 16. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra