Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-11-27

Data: 2019-11-27
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos modelio taikymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-142 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl Valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio sporto mokyklai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto nuomos Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 12. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 14. Dėl prisidėjimo prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos vietos projektų įgyvendinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 15. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 16. Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 18. Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 19. Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 21. Dėl mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 23. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2015 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-22 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 28. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus Šilumos energetikos inžinierė Drąsutė Baliūnienė Pavadinimas: 30. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra