Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2019-12-18

Data: 2019-12-18
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020–2022 metams patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę mokyklą, išdalijant jos teises ir pareigas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 7. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 8. Dėl Dalios Remeikienės skyrimo į Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigas naujai kadencijai Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 9. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio „Riešuto“ mokyklos didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 17. Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO MB „KRABINUKAS“ PRIKLAUSANČIOJE KAVINĖJE VYŠNIŲ G. 3, PASVALYJE Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra