Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-04-06

Data: 2020-04-06
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl gyvenamojo namo pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 4. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl pradinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 12. Dėl lėšų skyrimo įgyvendinant projektą ,,Kokybės krepšelis“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 13. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 14. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo" pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio kultūros centrui didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 19. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovas Saulius Matickas Pavadinimas: 21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas Pavadinimas: 22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 23. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: 24. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo mėnesinio tarifo nustatymo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitų patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-131 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 29. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 31. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 32. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos parašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 35. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 36. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 38. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ keleivių nemokamo vežimo autobusais reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra