Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-04-29

Data: 2020-04-29
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų ir mokėjimo atidėjimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų Projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 4. Dėl taksi stotelių įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 5. Dėl Valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn organizavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Pavadinimas: 14. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Pavadinimas: 15. Dėl Algimanto Mataičio išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriumi Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra