Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-05-27

Data: 2020-05-27
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 5. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 7. Dėl viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo Pranešėjai: Pavadinimas: 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 14. Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 17. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015-2020 metų plano koregavimo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 20. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 21. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo darbo užmokesčio Pranešėjai: Pavadinimas: 22. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo darbo užmokesčio Pranešėjai:

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra