Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-06-25

Data: 2020-06-17
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl leidimo naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Aldonos Piragienės darbo sutarties pasibaigimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Dalios Vaišnienės darbo sutarties pasibaigimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Valantonė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Valantonė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-228 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 10. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui su Pasvalio rajono savivaldybe, savivaldybės įstaigomis ir mokytojais Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia paslaugų skyrimo, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 15. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 18. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-34 „Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 20. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 22. Dėl pritarimo projekto „Mūšos gatvės, Pasvalio mieste, apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja Ilma Paliukėnaitė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra