Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-08-26

Data: 2020-08-26
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl pastato įsigijimo savikainos padidinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl 2020 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros, teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialaus plano Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra