Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-09-30

Data: 2020-09-30
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-114 „Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 9. Dėl patalpų nuomos mokesčių lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-49 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-141 ,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 ,,Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 23. Dėl kūno kultūros ir sporto plėtotės Pasvalio rajone strateginio veiklos plano kriterijų nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Pavadinimas: 25. Dėl pritarimo projektui „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Pasvalio rajono, Joniškio rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“ Pranešėjai: Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo T1-204 „Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.T1-36 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 30. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 32. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 33. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra