Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-11-25

Data: 2020-11-25
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos be konkurso Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracinio pastato energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl funkcijų paskirstymo, teikiant ambulatorines slaugos paslaugas namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Sociokultūrinių paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ vykdomo keleivių nemokamo vežimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra