Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-12-23

Data: 2020-12-23
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir Savivaldybės kontrolieriaus 2021 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: - Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl nešiojamų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl vienos dienos maitinimo normų nustatymo Pasvalio ,,Riešuto“ mokykloje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: Dėl įgaliojimų Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra