Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-03-31

Data: 2021-03-31
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1.1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus informacija apie 2020 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje Pranešėjai: - Pavadinimas: 1.2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus informacija apie situaciją Pasvalio rajono darbo rinkoje 2020 metais Pranešėjai: - Pavadinimas: 1.3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos už 2020 m. veiklos ataskaitą Pranešėjai: Neringa Trinskienė Pavadinimas: 2.1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: - Pavadinimas: 2.2. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 2.3. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2020 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 2.4. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 2.5. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 2.6. Dėl techninės klaidos ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendime Nr. T1-8 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2.7. Dėl negyvenamųjų patalpų įsigijimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2.9. Dėl turto perdavimo Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė Pavadinimas: 2.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2.14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl paraiškų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 2.15 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 2.16. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 2.17. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2.19. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2.20. Dėl pagrindinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Daujėnų skyriuje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2.21. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2.22. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 2.23. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 2.24. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 2.25. Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 2.26 Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: -

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra