Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-04-28

Data: 2021-04-28
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl pasiūlymų dėl Pasvalio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: - Pavadinimas: Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 m. Strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Povilas Balčiūnas Pavadinimas: Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: Dėl sportininkų ir jų sporto mokytojų / trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros ir meno sričių atstovams premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: -

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra