Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-06-23

Data: 2021-06-23
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2020 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracinio pastato energinio efektyvumo didinimas“ finansavimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniam projektui „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ finansuoti Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 6. Dėl garantijos suteikimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokesčių lengvatų suteikimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių gatvių nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 14. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 ,,Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-53 ,, Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusių mokymo centro reorganizavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-123 ,,Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusių mokymo centro reorganizavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-243 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 22. Dėl prisijungimo prie memorandumo „Dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms“ Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: 27. Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų plano Pasvalio šilumos tinklų rajone patikslinimo bei 2013–2017 metų investicijų į turto atnaujinimą- remontą suderinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Audrius Vičas Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 29. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 30. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 31. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra