Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-08-25

Data: 2021-08-25
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pasvalio krašto muziejui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: . Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui "Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas" Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra