Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-11-24

Data: 2021-11-24
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Pušaloto sen. (Dičiūnų, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių, Kruopinės, Buojaragio, Pabuojų, Matkonių, Jaciūnų, Daukšių kaimų ir Pušaloto mstl.) vėjo elektrinių infrastruktūros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Audrius Vičas Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 21. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 22. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 23. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 24. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė Pavadinimas: 26. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-270 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo Pranešėjai: Vilhelminas Janušonis

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra