Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-04-27

Data: 2022-04-27
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-4 (1).docx

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: - Pavadinimas: 2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo metiniam pranešimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl Valstybės turto panaudos sutarties nutraukimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl Valstybės turto panaudos sutarties nutraukimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir jo keitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 12. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos vietos projektų įgyvendinime Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 15. Dėl žemės mokesčio lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės pedagogų studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 18. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 19. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas Pavadinimas: 21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2022 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 25. Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 26. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 27. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 28. Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra Pasvalio rajono savivaldybė, atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 56 „Dėl draustinių ir saugomų gamtos paveldo objektų“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Adampolio, Gaidynės, Girniūnų, Kalniškio, Kiemelių, Ličiūnų, Peteliškių, Ragujų, Stačiūnų, Steponiškio ir Šikšneliškių kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 31. Dėl Mariaus Trinkūno atleidimo iš uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus pareigų Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Valantonė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra