Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-02-23

Data: 2022-02-23
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 2. Dėl pritarimo dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl pagrindinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos Pajiešmenių skyriuje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus energetikos inžinierius Renatas Gritėnas Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus energetikos inžinierius Renatas Gritėnas Pavadinimas: 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų turto, būtino mokinių maitinimo paslaugai teikti, nuomos ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 16. Dėl techninės klaidos ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T1-256 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr.T1-171 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 20. Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė) Daiva Mažuknienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitų patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl pritarimo dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 29. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp uždarosios akcinės bendrovės Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: 35. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 41. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierei Rimai Juodokienei Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 42. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 43. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: 44. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 45. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 46. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl kreipimosi Pranešėjai: -

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra