Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-03-30

Data: 2022-03-30
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 2. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų ir visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 3. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 4. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 5. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 10. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo kokybės skatinimo programos įgyvendinimo gairių patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 12. Dėl vienos dienos maitinimo normų nustatymo Pasvalio ,,Riešuto“ mokykloje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-116 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 15. Dėl pastato dalies įsigijimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokesčių lengvatų suteikimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 20. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 21. Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: 22. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 23. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra