Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-05-25

Data: 2022-05-25
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra Pasvalio rajono savivaldybė, atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 4. Dėl sovietinių paminklų ir simbolių demontavimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 5. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos plano 2015–2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 10. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 11. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-96 ,,Dėl sportininkų ir jų sporto mokytojų / trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 14. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: 16. Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų plano Pasvalio šilumos tinklų rajone patikslinimo suderinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus energetikos inžinierius Renatas Gritėnas Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra