Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-06-29

Data: 2022-06-29
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 2021 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 6. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo Pranešėjai: - Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-163 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 13. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-286 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Pasiūlymų dėl Pasvalio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 22. Dėl sovietinių paminklų demontavimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 23. Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Laukugalio viensėdžio, Pagirnupių, Deglėnų, Šermukšnių, Jakūbonių, Mickaičių, Būdininkų, Migonėlių, Pabėrvalkių, Ožkyčių ir Medikonių kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-117 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: 26. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra