Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-11-30

Data: 2022-11-30
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl atstovų delegavimo į Pasvalio miesto vietos veiklos grupės valdybą Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 4. Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 6. Dėl pritarimo susitarimui dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 14. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų konkurso „Kuriame jaukią ugdymo aplinką“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-191 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl valstybės turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 22. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 25. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 27. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 29. Dėl viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 31. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra