Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-12-21

Data: 2022-12-21
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2023 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 9. Dėl nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš Savivaldybės biudžeto įkainio patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-142 „Dėl Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo nerūkymo zonomis“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-241 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 17. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 18. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ vykdomo keleivių nemokamo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Pasvalio rajono 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 30. Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 31. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra