Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-08-23

Data: 2023-08-23
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Kristina Jakeliūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-270 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Kristina Jakeliūnaitė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Kristina Jakeliūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Algimanto Mataičio išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriumi“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Kristina Jakeliūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-163 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Bartulienė. Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia paslaugų skyrimo, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Civilinės metrikacijos specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pareigas Anželika Baniulytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-239 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Civilinės metrikacijos specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pareigas Anželika Baniulytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Prie Raubonių malūno“ pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1- 108 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos plano 2015–2019 metams patvirtinimo“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Svalios progimnazijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: Dėl teikimo apdovanoti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimu „Auksinės krivūlės riteris“ Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra