Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-02-01

Data: 2023-02-01
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Žytomyro srities Žytomyro rajono Liubaro miesto taryba pasirašymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 26. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 27. Dėl pritarimo pasiūlymui pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-62 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl turto, skirto hhumanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra