Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-02-27

Data: 2023-02-27
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovas Saulius Matickas Pavadinimas: 2. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 7. Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 10. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitų patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė) Daiva Mažuknienė Pavadinimas: 14. Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 16. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 17. Dėl pritarimo dalyvauti projekte Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 18. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 19. Dėl tapimo viešosios įstaigos „Prie Raubonių malūno“ dalininke Pranešėjai: Paulius Petkevičius

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra