Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-03-29

Data: 2023-03-29
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno atleidimo iš pareigų Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pauliaus Petkevičiaus atleidimo iš pareigų Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl pavedimo atlikti projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ veiklų (darbų) užsakovo funkcijas Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 7. Dėl pritarimo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-157 „Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 10. Dėl statuso suteikimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų statybos, rekonstravimo ir remonto 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 14. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 15. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 17. Dėl Transporto paslaugų organizavimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl valstybės turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 23. Dėl nuomos sutarties atnaujinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 26. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 27. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo metiniam pranešimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 28. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 29. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 30. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Prie Raubonių malūno“ pagal patikėjimo sutartį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 32. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Povilas Balčiūnas Pavadinimas: 33. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo Pranešėjai: Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė Pavadinimas: 35. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti" Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 36. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti" Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 37. Dėl prisidėjimo prie projekto Pranešėjai: Paulius Petkevičius Pavadinimas: Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: -

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra