Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-04-26

Data: 2023-04-26
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-5.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pavaduotojų skyrimo Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegiją Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl klasių (grupių) ir mokinių (vaikų) skaičiaus Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnaziją, ją prijungiant prie Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra