Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-05-24

Data: 2023-05-24
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Klausimų nėra

Siūlomi klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai be konkurso Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti komisijos sudarymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl įgaliojimų suteikimo Pasvalio rajono savivaldybės merui Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 6. Dėl įgaliojimų suteikimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformalaus ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 8. Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo Pranešėjai: Jaunimo reikalų koordinatorius Žygimantas Matulas Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 19. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-125 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 23. Dėl leidimo perduoti pagal panaudos sutartį turtą viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T1-89 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 31. Dėl Etikos komisijos sudarymo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 32. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių paskyrimo pavaduoti Pasvalio rajono savivaldybės merą ar laikinai eiti jo pareigas Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 34. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Pasvalio rajono savivaldybės vicemero pareigas Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių komandiravimo Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 36. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Jukiškių, Kapčiūnų, Katkūnų, Nakiškių, Nakiškėlių, Norgėlų, Pamažupių, Senkonių, Stasiukų, Valdeikių ir Vildūnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 41. Dėl Vyto Jarecko išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktoriumi Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 42. Dėl pritarimo mokyklų dalyvavimui Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekte Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė

Atmesti klausimai

Klausimų nėra