Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-06-28

Data: 2023-06-28
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Neringos Barauskienės atleidimo iš uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadybininko pareigų Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl viešo konkurso Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-270 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 2022 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 15. Dėl 2023 metų žemės mokesčio lengvatų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 20. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 22. Dėl Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 ,,Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos struktūros pertvarkos Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 31. Dėl Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono sveikatos centro kūrimo inicijavimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė Pavadinimas: 35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-205 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 41. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ vykdomo keleivių nemokamo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 42. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 43. Dėl atstovų į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 44. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 45. Dėl pritarimo vietos gyventojų apklausos rezultatams dėl Pasvalio rajono savivaldybės Krinčino, Saločių, Pasvalio apylinkių ir Pumpėnų seniūnijų atitinkamų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 46. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Pasvalio rajone Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas Pavadinimas: 47. Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų plano Pasvalio šilumos tinklų rajone pakeitimo suderinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus energetikos inžinierius Renatas Gritėnas Pavadinimas: 48. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Kontrolės komiteto pirmininkas Audrius Mažuolis Pavadinimas: 49. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 50. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra