Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-09-27

Data: 2023-09-27
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-95 ,,Dėl klasių (grupių) ir mokinių (vaikų) skaičiaus Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 7. Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-246 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio muzikos mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio „Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) Inga Bartulienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-215 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) Inga Bartulienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 18. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 19. Dėl 2023 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 20. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos sudarymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 27 d. sprendimo T1-41 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 27. Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo Pasvalio rajono Paramos šeimai centro šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 28. Dėl leidimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-177 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 35. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 36. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo “ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kolegijos sudarymo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 41. Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Pasvalio mieste specialiojo plano pripažinimo Pasvalio miesto teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: 42. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 43. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 44. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl Pasvalio kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 45. Dėl Pasvalio kultūros centro struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 46. Dėl Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 47. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-284 „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 48. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 49. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 50. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Pasvalio kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 51. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 52. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 53. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2023–2025 metams patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 54. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 55. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 56. Dėl pritarimo paraiškos „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai teikimui Pranešėjai: Jaunimo reikalų koordinatorius Žygimantas Matulas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra