Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-10-18

Data: 2023-10-18
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 6. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 7. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 8. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl leidimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 10. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 11. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 12. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos darbo reglamento pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Pasvalio kultūros centro tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 27 d. sprendimo T1-41 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Civilinės metrikacijos specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pareigas Anželika Baniulytė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra