Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-11-29

Data: 2023-11-29
Pirmininkas: Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Jaunimo reikalų koordinatorius Žygimantas Matulas Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 5. Dėl pritarimo paraiškos „Pasvalys – Lietuvos kultūros sostinė 2027 m.“ teikimui Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 7. Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Audrius Vičas Pavadinimas: 10. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, jį prijungiant prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro Pranešėjai: Civilinės metrikacijos specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pareigas Anželika Baniulytė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 12. Dėl leidimo steigti sveikatos centrą Pasvalio rajono savivaldybėje Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-241 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-309) Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-62 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 19. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 24. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“ įsigyti transporto priemonę Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pasvalio Svalios progimnazijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 27. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 31. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-246 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Vilhelmino Janušonio komandiravimo Pranešėjai: Gintautas Gegužinskas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra