Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2023-12-20

Data: 2023-12-20
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai be konkurso“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 3. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierei Rimai Juodokienei Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2024 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-14 „dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kučinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-151 ,,Dėl Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-60 ,,Dėl vienos dienos maitinimo normų nustatymo Pasvalio „Riešuto“ mokykloje“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) Inga Bartulienė Pavadinimas: 15. Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo vaiko globėjui (rūpintojui), šeimynoms Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamos paslaugos įkainio nustatymo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Seniūnaičių išmokų, susijusių su jų veikla Savivaldybėje, apmokėjimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Prie Raubonių malūno“ pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 25. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijai Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 26. Dėl Autobusų stočių steigimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais poreikio nustatymo tvarkos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 28. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 30. Dėl keleivių ir bagažo vežimo Pasvalio rajone vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 33. Dėl sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 34. Dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 35. Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 36. Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 37. Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla Pavadinimas: 38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Gražvydas Balčiūnaitis Pavadinimas: 40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 41. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl pritarimo Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 42. Dėl Pasvalio rajono sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 43. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra