Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2024-02-14

Data: 2024-02-14
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-2 viesinimui.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą“ pakeitimo Pranešėjai: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: 2. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Kristina Jakeliūnaitė Pavadinimas: 3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Aidukaitė Pavadinimas: 4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 55 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus specialistė Rūta Jaruševičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio kultūros centro 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas Pavadinimas: 8. Dėl pritarimo rengti ir teikti paraišką „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkursui Pranešėjai: Jaunimo reikalų koordinatorius Žygimantas Matulas Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė Pavadinimas: 10. Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendime Nr. T1-225 ,,Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centrui didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Civilinės metrikacijos specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pareigas Anželika Baniulytė Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro 2024–2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos ir šios programos įgyvendinimo 2024 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Brazdžionienė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė) Daiva Mažuknienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-241 ,,Dėl Maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė) Daiva Mažuknienė Pavadinimas: 17. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 18 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Vilhelmino Janušonio komandiravimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 19. Dėl valstybės turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 258 „Dėl materialinių vertybių perdavimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Svalios progimnazijai“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 26. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 28. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Gerštautienė Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 34. Dėl kelių su žvyro danga asfaltavimo programos vertinimo Pasvalio rajono savivaldybėje Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 36. Dėl 2002 m. birželio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N67/2002-0087 (su visais aktualiais pakeitimais) nutraukimo Pranešėjai: Žemės ūkio skyrius vyriausioji specialistė Auksė Grabskienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra