Paieška
lt en

Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijoms

2024-01-29
Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Informuojame, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos iki 2024 m. kovo 1 d. savo įstatus suderina su naujos redakcijos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimais (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas) (toliau – Įstatymas).

Pakeitimai Įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8 bei 11, 14 straipsniuose (pokyčiai steigiant bendriją, visuotinas susirinkimas šaukiamas pasibaigus metams per 5 mėn., sprendimai gali būti priimami balsuojant raštu, susirinkime iš anksto raštu pareiškę nuomonę laikomi dalyvaujančiais, susirinkimas šaukiamas kai reikalauja penktadalis narių, su pirmininku kadencijos laikotarpiui pasirašoma terminuota darbo sutartis (inf. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 pakeitimai įstatymuose: 2022 m. rugsėjo 29 d. XIV-1434 (2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas), 2022 m. gruodžio 20 d. Nr. XIV-1710 ir 2022 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-1779 (11 straipsnių pakeitimo įstatymai).

Bendrijos Įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Įstatymui. Įstatų atitiktį Įstatymui tvirtina notaras. Įstatai keičiami bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, Įstatymo nustatyta tvarka.

Informacija, kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus), čia: https://info.registrucentras.lt/node/593

Pasvalio  rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook