Paieška
lt en

Neįgaliųjų gyvenimo kokybei didinti – būsto pritaikymas pagal individualius asmens poreikius

2023-03-08
Neįgaliųjų gyvenimo kokybei didinti – būsto pritaikymas pagal individualius asmens poreikius

Pasvalio rajono savivaldybėje įgyvendinama Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, kuria siekiama negalią turintiems asmenims palengvinti kasdienį gyvenimą, užtikrinti kokybiškam gyvenimui reikalingą pagalbą bei pagal individualius poreikius gerinti savarankiškumo sąlygas pritaikant gyvenamąjį būstą ir aplinką.

Pasvalio rajone gyvenantiems negalią turintiems asmenims 2022 m. buvo pritaikyti 5 būstai. Būsto pritaikymo darbai atlikti tiek būstų viduje, tiek išorėje. Atlikti darbai, palengvinantys judumo galimybes būste ir gyvenamojoje aplinkoje: individualiame name sumontuotas lauko vertikalus neįgaliųjų keltuvas (liftas) iki namo antžeminės dalies pirmojo aukšto, pritaikyti 3 patekimai į būstus, t. y. atlikti balkono remonto darbai, pritaikant neįgaliojo poreikiams, kad būtų saugu neįgaliojo vežimėliu patekti į daugiabučio namo kiemą, įrengtas metalinis pandusas,  įrengta nuovaža, pritaikyti laiptai, pritaikyti 2 higienos kambariai (vonios patalpos), atlikti durų angų platinimo darbai, pritaikyti slenksčiai, įrengti įvairūs ranktūriai ir porankiai, atlikti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai, individualiame name prijungtas vandentiekio ir nuotekų įvadas prie miestelio centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklo, sumontuotas buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys.
2022 metais būsto pritaikymo darbams prireikė daugiau kaip 31 tūkst. Eur. Iš šios sumos daugiau kaip 18,5 tūkst. Eur sudaro Valstybės biudžeto ir daugiau kaip 12,5 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
2023 m. sausio 1 d. duomenimis, laukiančių eilėje pritaikyti būstą įrašyti 3 pareiškėjai.

Ką svarbu žinoti, norint pasinaudoti galimybe pritaikyti būstą negalią turintiems asmenims?
Būsto pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamojo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir :

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų, arba
  • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)

poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas, arba

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo.

Siekiant pasinaudoti šia parama, būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei, t. y. tai socialinis ar iš savivaldybės nuomojamas būstas. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą. Taip pat nekilnojamasis turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, tai turi būti nuolatinė ir faktinė dėl būsto pritaikymo besikreipiančio asmens gyvenamoji vieta.
Sprendimus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybėje priima sudaryta Būsto pritaikymo komisija (toliau – Komisija). Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Komisija įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir biologinių valymo įrenginių įrengimas ir taip toliau). Atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja Savivaldybės administracija arba patys pareiškėjai, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Gali būti skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, jei asmuo ar atstovas parduoda asmens specialiesiems poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą būstą. Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą.

Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų (prisidėti gali ir pats pareiškėjas).

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

- asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);

- dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas (išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“), jei asmeniui paskirtos dializės procedūros; Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo priimto teigiamo sprendimo dėl aktyvaus tipo vežimėlio ar vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar elektrinio vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kopiją ar tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir asmens sudarytos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutarties, kurioje nurodyta, kad asmuo aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar elektriniu vežimėliu, kopiją, ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro raštą, patvirtinantį, kad asmuo yra pateikęs Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos Prašymą skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę ir laukia, kol jam bus skirtas aktyvaus tipo vežimėlis ar vežimėlis, skirtas tetraplegikui, ar elektrinis vežimėlis; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programą); pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo dirba);

- Formą Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;

- laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;

- dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymų pateikimo prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, 108 kab., telefonu 8 638 36 131 arba el. paštu r.tauckeliene@pasvalys.lt

 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook