Paieška
lt en

Pastatų statyba

2022-08-12
Pastatų statyba

Pastatų statyba

 • 2022 m. antrąjį ketvirtį baigta statyti 2 493 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 47,1 proc. daugiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.
 • Per ketvirtį pastatyta 2 256 nauji gyvenamieji namai su 3 899 būstais, iš jų 63,5 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 393,2 tūkst. m² ir buvo 44 proc. didesnis nei 2021 m. antrąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 125,2 m², buto daugiabutyje – 58,5 m².

1 pav. Baigtų statyti būstų skaičius

 • 2022 m. antrąjį ketvirtį 39,8 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 10,3 proc. – Kauno r. sav., 9,5 proc. – Vilniaus r. sav.
 • 2022 m. antrąjį ketvirtį baigta statyti 237 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 474,6 tūkst. m² ir buvo 3 k. didesnis nei 2021 m. antrąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (189,8 tūkst. m²) bei naujų žemės ūkio pastatų (102,5 tūkst. m²).
 • 25,6 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 10,5 – Klaipėdos r. sav., 10,2 proc. – Kauno r. sav.
 • 2022 m. antrąjį ketvirtį pradėti statyti 2 274 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 9,5 proc. mažiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.
 • Per ketvirtį pradėta statyti 2 115 naujų gyvenamųjų namų su 4 379 būstais, išjų 56 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 445,9 tūkst. m² ir buvo 1 proc. mažesnis nei 2021 m. antrąjį ketvirtį. Pradėti statyti 6 nauji bendrabučiai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas – 3,4 tūkst. m².

2 pav. Pradėtų statyti būstų skaičius

 • 2022 m. antrąjį ketvirtį 37,2 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 11,9 – Kauno r. sav., 11,8 proc. – Vilniaus r. sav.
 • 2022 m. antrąjį ketvirtį pradėta statyti 153 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 327,1 tūkst. m² ir buvo 25 proc. mažesnis nei atitinkamą 2021 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (92,4 tūkst. m²) bei naujų prekybos ir maitinimo įmonių, viešbučių pastatų (90,7 tūkst. m²).
 • 33,5 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 11,7 – Šiaulių m. sav., 8,5 proc. – Kauno m. sav.
 • 2022 m. antrąjį ketvirtį išduota 2 168 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 20,3 proc. mažiau nei 2021 m. antrąjį ketvirtį.
 • Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 1 981 leidimas, arba 21,7 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,7 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 207 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 24,6 proc. mažesnis, ir 40 naujų daugiabučių namų, kurių naudingasis plotas bus 2,1 k. didesnis nei 2021 m. antrąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 3 naujus bendrabučius, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 1,6 tūkst. m².

3 pav. Leistų statyti būstų skaičius

 • 2022 antrąjį ketvirtį išduoti 187 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 1,6 proc. mažiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 12 proc. mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (40,7 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (23,9 proc.).

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis.

2022 m. trečiojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2022 m. lapkričio 15 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

Paaiškinimai
Baigtas statyti pastatas – pastatas laikomas baigtu statyti, kai pagal nustatytą tvarką yra surašyti statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasirašymo data.
Statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas) – dokumentas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia statytojui (užsakovui) teisę įgyvendinti statinio projektą.
Statybų pradžia – diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti darbus (vykdant darbus rangos būdu) arba kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti statybos darbus ūkio būdu (savo jėgomis).

Lietuvos statistikos departamento informacija

Dalintis Facebook