Paieška
lt en

In memoriam Kostui Fedaravičiui

2023-06-19
In memoriam Kostui Fedaravičiui

Amžinybėn iškeliavo Kostas Fedaravičius – iškilus mūsų kraštietis, pedagogas, literatas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, publicistas, lituanistas, dirbęs Pasvalio laikraščio „Darbas“ redakcijoje, mokytojavęs Kiemėnuose ir Krinčine.

Kostas Fedaravičius pirmuosius savo eilėraščius parašė ir spausdino periodinėje spaudoje. Išleido sonetų rinkinius „Tu – moteris“, „Man reikia tavęs“, „Ateik“, „Vilniaus sonetai“, „Atsisveikinimas gruody“. Paskelbė publicistikos ir 1970–1994 m. jam rašytų Eugenijaus Matuzevičiaus laiškų leidinį „Mielas Bičiuli ir Broli...“, interviu su Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariais rinkinį „Mano tėviškė – Rojaus kampelis“, publicistikos knygą „Jonaviečiai“, sudarė kaimo rašytojų kūrybos almanachų.

Skaudžią netekties valandą Pasvalio rajono savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir visiems, pažinojusiems jį kaip talentingą plunksnos brolį...  

Nuotraukoje: po kūrybinės popietės. Stovi (iš kairės) poetas P. Zablockas, K. Fedaravičius, poetas E. Matuzevičius. 1993 m. gegužė, Pasvalio krašto muziejaus fondai.

Dalintis Facebook