Paieška
lt en

Kviečiame siūlyti kandidatus Pasvalio krašto premijai

2019-10-07

Kviečiame siūlyti pretendentus Pasvalio krašto premijai gauti.  Pretendentu į Premijos laureatus gali būti kiekvienas Pasvalio  rajono gyventojas (arba kitur gyvenantis asmuo) ar kolektyvas už tų metų pasiekimus Pasvalio kraštui:
◦ kraštui svarbių užduočių atlikimą;
◦ reikšmingų krašto istorijos, kultūros faktų išaiškinimą ir aprašymą; 
◦ gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei, verslui, kaimo bendruomenei; 
◦ literatūros ir publicistikos kūrinius, kitus reikšmingus leidinius;
◦ pasiekimus įvairiuose festivaliuose, konkursuose ir parodose;
◦ reikšmingus pasiekimus kultūros paveldo, etnokultūros, laisvalaikio organizavimo, bibliotekų, muziejų, mokyklų, kaimo bendruomenių ir kitų įstaigų bei visuomeninių organizacijų veikloje;
◦ vertingą tradicinės kultūros papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kitos kūrybos bei dvasinio paveldo sričių išsaugojimą ir pateikimą;
◦ kultūros vertybių gelbėjimą, kultūros palikimo saugojimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą;
◦ renginių režisūrą ir organizavimą, programų kūrimą, straipsnius respublikos, rajono ar užsienio spaudoje;
◦ būdingiausių krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą;
◦ kultūros, švietimo rėmimą;
◦ kitą aktyvią profesinę bei visuomeninę veiklą.

Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.

Rekomendacijų (pristatomo asmens ar kolektyvo veiklos aprašymas, gali būti pridedama trumpa iliustracinė medžiaga (vaizdo ir garso medžiaga, fotomedžiaga, leidiniai ir kita) apie kandidato veiklą) Pasvalio krašto premijai gauti laukiame iki 2019 m. spalio 31 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (100 kab.).

Premijos laureatas apdovanojamas dviejų tūkstančių eurų pinigine premija, kuri įteikiama gruodžio mėnesį – susiejant prasmingą asmens ar kolektyvo veiklą su Pasvalio miesto įkūrimo diena.

Pasvalio krašto premijos nuostatai

Rekomendacijos formą galite rasti čia.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook