Paieška
lt en

Numatomas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022-05-16
Numatomas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-05-17 nuotolinis posėdis

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Alytaus tvirtovės I-ojo forto fragmentų (u. k. 30526), Alytaus miesto sav., Alytaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Barklainių dvaro sodybos (u. k. 415), Pasvalio rajono sav., Krinčino sen., Barklainių k. 6, 13, 14, 14A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966), Jurbarko rajono sav., Raudonės sen., Raudonės mstl., Pilies g. 1, 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 945), Šalčininkų rajono sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Jono Sniadeckio g. 2, 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių kompleksui (46904), Rokiškio rajono sav., Čedasų mstl., Klevų g. 19, suteikimo ir Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 16052) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vilai „Miško ramybė“, Neringos sav., Neringos m., Ievos Kalno g. 10, suteikimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus informacija

Dalintis Facebook