Paieška
lt en

Patvirtinti 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

2022-05-16
Patvirtinti 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos patvirtino 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2022 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus Nr. 1-4 (žr. priedus apačioje).

Objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (www.kpc.lt).

Objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (www.kpd.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2022 m. eigoje bus užpildomos, atsižvelgus į KPD gautus prašymus ar atsiradus nenumatytam poreikiui patikslinti duomenis Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objektą, vietovę įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Objektų, kuriems 2022 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  2. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.
  4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.

 Pasvalio rajono objektai, kuriems 2022 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai:

  • Sovietų Sąjungos teroro aukų žūties vieta (K. ir P. Petrauskai, J. Mitkus) – Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Jutiškių mš. 
  • Sovietų Sąjungos teroro aukos Juozo Miknio žūties vieta – Pasvalio r. sav., Žalioji giria.
  • Lietuvos partizanų ryšininkės Janinos Morkūnaitės žūties vieta – Pasvalio r. sav., Žalioji giria.
  • Žydų žudynių vieta ir kapas (unikalus kodas 11073) – Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Žadeikių k.
  • Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios kompleksas (unikalus kodas 23642) – Pasvalio rajono sav., Krinčino mstl., A. Vienažindžio g. 11.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook